Velkommen til Fritidsnet.dk
Trådløst internet til Nørre Lyngby, Furreby, Løkken samt Løkken Syd 

Vilkår og fakta for Fritidsnet.dk ApS - CVR : 35234462 (oktober 2017, version 2.0)

Forbrug af internet : ubegrænset
Bindingsperiode : 6 måneder
WIFI-router : standard wifi-router medfølger
Mindstepris : se under produkter


Levering:
Mulighed for mange enheder på forbindelsen på samme tid (flere PC, tablets, mobil etc..)
Minimums oplevet hastighed er mellem 5 og 20 Mbit. (begrænsninger kan opstå steder med rigtigt mange træer - uden mulighed for direkte udsyn til vores master)
Internetforbindelsen er til eget brug og må ikke deles med andre end husstanden eller videresælges, (ved
brug til udlejning af huset gælder dette ikke). Sker dette lukkes dennes forbindelse med det samme og der
sker bødeforlæg på kr. 10.000 kr. pr. overtrædelse .
Brug af internet er på eget ansvar. Fritidsnet.dk kan ikke stilles til ansvar for trafik på internettet ej hellere
software og andet hentet ned fra nettet.
Fritidsnet.dk udbyder ikke mailsystem, men alm. mail programmer så som hotmail og gmail m.m. virker
naturligvis fint.
Det er pt. Ikke muligt at få egen fast IP adr. på nettet. Har kunden andre speciale tekniske krav til
forbindelsen skal man kontakte os på telefon 40 99 99 10 (SMS modtages ikke herpå).
Ethvert misbrug af forbindelsen vil føre til lukning. Udbredelse af spam, virus, samt andre ting på nettet, der teknisk og moralsk stiller fritidsnet.dk dårligt vil føre til øjeblikkelig lukning af denne uden varsel.

Opsætning:
Vi opsætter antenne på gavl af huset med beslag og trækker kabel ind i huset. Her laves hul til kabel på
omkring 16 mm i huset (kabel træk ude på huset max 20 meter). Kabeltræk inde i huset står kunden selv
for. Hvis der ønskes andre vilkår på kabling, så aftales dette direkte med vores montør. Herefter kan kunden
sætte WIFI router på. (vi har partner der kan sætte trådløs router op hvis man ikke selv kan - se kontaktoplysninger sidst på denne side). Opsætning kræver, at der er nogen hjemme - eller en i forvejen klar aftale om, hvor vi må bore ind i huset til kabel (samt afhentning af nøgle).

Betaling & opsigelse:
Alle aftale med fritidsnet.dk indebærer, at kunden har 14 dages fortrydelsesret til afprøvning. Er kunden
ikke tilfreds med produktet kan aftalen opsiges uden binding og kunden får sine penge retur. Eller de 14
dage overgår kunden automatisk til 6 måneders binding.
Betaling af internet sker via kortbetaling eller faktura, som udsendes pr. mail. Første faktura indeholder betaling af oprettelse samt op til 3 måneders forbrug forud.
Sker betaling ikke som aftalt fra kunden, forbeholder vi os ret til at lukke for signalet efter udsendelse af 2. rykker til kunden. Gebyr for lukning og genåbning er i alt kr. 785,- udover den manglende betaling.
Aftalen kan opsiges efter 6 måneder. Dette sker med udløb til den sidste betalte regning. Aftalen skal opsiges
minimum 30 dage før udløb af indeværende regningsperiode. Eks. regning med forbrug fra 1/3 2018 til 31/5
2018 skal opsiges inden den 1/5 2018, ellers fortsætter aftalen yderligere tre måneder.

Leje af udstyr & garanti:
Ved leje af udstyr tilhører dette fritidsnet.dk ApS i hele lejeperioden. Dette kan efter eget ønske købes fri
efter aftale mellem kunde og fritidsnet.dk ApS. Ønsker man at opsige denne aftale, så skal udstyret tages
ned af kunden, uanset om der er betalt for opsætning eller leje af udstyret og leveres tilbage senest efter 10 dage fra udløb af aftalen. Sker dette ikke, vil kunden blive faktureret yderlige 985 kr. for nedtagning, Der ydes
normal garanti på udstyr købt af fritidsnet.dk efter købelovens bestemmelser. Eventuelle skader på udstyr købt eller lejet hos fritidsnet.dk dækkes af kunden eller dennes forsikring på samme måde som andre almindelige køb af udstyr. (tv antenner, parabol,mm)

Drift af nettet:
Fritidsnet.dk arbejder på en oppetid så tæt på 100% så muligt. Herunder er der visse forhold som vi ikke
kan garantere for. Vi modtager forbindelse fra underleverandør, med ret til videresalg af nettet, og her kan der ske nedbrud som vi ikke kan garantere for.
Skulle der være et større nedbrud, som ikke giver adgang til nettet i 24 timer, kan der blive tale om
reduktion i det betalte abonnement. Den efterfølgende måned dog altid max. 50% af dennes pris. Vi gør opmærksom på at der er små afbrydelser ved almindelig service på det tekniske udstyr. Dette forgår normalt på tidspunkter som vil genere trafikken mindst muligt.
Force majeure er ikke dette tilfælde strømafbrydelser i området, lynnedslag, oversvømmelser, brand, krig
m.m., som er uden for vores kontrol.

Tvister:
Enhver tvist mellem partnerne skal søges løst med dialog. Eller ved mægling ved advokat. I sidste instans ved Aalborg byret. Ved andre tvister eller lignende følges dansk ret på området.

Politik omkring kundeoplysninger:
Vi videresælger ikke personlige oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre. Oplysninger er alene registreret i vores kundekartotek. Og du kan til enhver tid få slettet dine oplysninger.
For at du kan indgå aftale med Fritidsnet.dk ApS har vi brug for følgende oplysninger:
. Navn
. Adresse
. Telefonnummer
. E-mail adresse
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.
Personoplysningerne registreres hos Fritidsnet.dk ApS og opbevares i op til fem år, hvorefter
oplysningerne slettes.
Når der indsamles personoplysninger via vores website, så sikrer vi, at det altid sker efter afgivelse af dit
udtrykkelige samtykke, således at du altid er informeret om præcist hvilke oplysninger, der indsamles og
hvorfor.
Direktøren og de ansatte for Fritidsnet.dk ApS har adgang til de registrerede oplysninger. Den dataansvarlige på Fritidsnet.dk ApS er: Jesper Nørgaard
Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Som registreret hos Fritidsnet.dk ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Fritidsnet.dk ApS via e-mail sommerhusnet@gmail.com

Cookies:
På Fritidsnet.dk ApS anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og
dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig.
Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger afhænger af computerens browser.

Sambejdspartner : Hedens EDB Service, Stenvad Hede 58, 9760 Vrå, telefon 22 57 45 88
 

TIL FORSIDEN KONTAKT OS PRODUKTER BESTILLING BETALING UDSTYR & VILKÅR OM FRITIDSNET.DK

Fritidsnet.dk, Nørre Lyngby - Luksus internet til din fritidsbolig via lille antenne på dit hus