Velkommen til Fritidsnet.dk
Trådløst internet til Nørre Lyngby, Furreby, Løkken samt Løkken Syd 

Vilkår og fakta for Fritidsnet.dk ApS - CVR : 35234462 (maj 2013 version 1.0)

Forbrug af internet : ubegrænset
Bindingsperiode : 6 måneder
WIFI-router : standard wifi-router medfølger
Mindstepris : se under produkter


Levering:
Mulighed for mange enheder på forbindelsen på samme tid (flere PC, tablets, mobil etc..)
Minimums oplevet hastighed er mellem 5 og 20 Mbit. (begrænsninger kan opstå steder med rigtigt mange træer - uden mulighed for direkte udsyn til vores master)
Internetforbindelsen er til eget brug og må ikke deles med andre end husstanden eller videresælges, (ved brug til udlejning af huset gælder dette ikke) sker dette lukkes dennes forbindelse med det samme og der sker bødeforlæg på kr. 10.000 kr. pr. overtrædelse .
Brug af internet er på eget ansvar. Fritidsnet.dk kan ikke stilles til ansvar for trafik på internettet ej hellere software og andet hentet ned fra nettet.
Fritidsnet.dk udbyder ikke mailsystem, men alm. mailprogrammer, såsom Hotmail og Gmail m.m. virker fint.
Det er pt. Ikke muligt at få egen fast IP-adresse på nettet. Har kunden andre specielle tekniske krav til forbindelsen, skal man kontakte os på telefon 40999910 (SMS modtages ikke herpå).
Ethvert misbrug af forbindelsen vil føre til lukning, her tænkes på udbredelse af spamvirus, andre ting på nettet, der teknisk og moralsk stiller Fritidsnet.dk dårligt vil føre til øjeblikkelig lukning af denne uden varsel.

Opsætning:
Vi opsætter antenne på gavl af huset med beslag og trækker kabel ind i huset. Her laves hul til kabel på omkring 16 mm i huset (kabeltræk ude på huset max 20 meter) - kabeltræk inde i huset står kunden selv for. Hvis der ønskes andre vilkår på kabling aftales dette direkte med vores montør. Herefter kan kunden sætte WIFI-router på. (vi har en samarbejdspartner, som kan sætte trådløs router op hvis man ikke selv kan - se navn og adresse nederst på denne side). Opsætning kræver at der er nogen hjemme eller at vi har en klar aftale om hvor vi må bore ind i huset til kabel, samt afhentning af nøgle.

Betaling & opsigelse
Alle aftaler med Fritidsnet.dk indebærer at kunden har 14 dages fortrydelsesret samt afprøvning. Er kunden ikke tilfreds med produktet kan aftalen opsiges uden binding og kunden får sine penge retur. Efter de 14 dage overgår kunden automatisk til den aftalte 6 måneders bindingsperiode.
Betaling af internet sker via faktura, som udsendes pr. mail. Første faktura dækker oprettelse samt 3 måneders forbrug forud.
Sker betaling ikke som aftalt fra kunden har vi ret til at lukke for signalet efter udsendelse af 2. rykker til kunden. Gebyr for lukke / åbne igen er i alt kr. 585,- udover den manglende betaling.
Aftalen kan opsiges efter 6 mdr. og sker med udløb til den sidste betalte regning. Den skal opsiges minimum 30 dage før udløb af indeværende regningsperiode. Eksempelvis skal en regning med forbrug fra 1/3 til 31/5 opsiges inden 1/5, ellers fortsætter aftalen automatisk 3 måneder mere.

Leje af udstyr & garanti
Ved leje af udstyr tilhører dette Fritidsnet.dk ApS i hele lejeperioden. Udstyret kan dog købes til ejendom efter aftale mellem kunde og Fritidsnet.dk ApS.
Ønsker kunden at opsige aftale skal udstyr tages ned af kunden og leveres tilbage efter 10 dage. Sker dette ikke vil kunden blive faktureret yderlige 985 kr. Der ydes normal garanti på udstyr købt af Fritidsnet.dk efter købelovens bestemmelser. Eventuelle skader på udstyret købt eller lejet hos Fritidsnet.dk dækkes af kunden eller dennes forsikring på samme måde som andre alm. Køb af udstyr. (tv antenner, parabol, mm).

Drift af nettet:
Fritidsnet.dk arbejder på en oppetid tæt på 100% så muligt. Herunder er der visse forhold som vi ikke kan garantere for.
Vi modtager forbindelse fra en underleverandør med ret til videresalg af nettet. Her kan der ske nedbrud som vi ikke kan garantere for.
Skulle der være et større nedbrud, som resulterer i at der ikke er forbindelse til nettet i 24 timer, kan der blive tale om reduktion i abonnement. Den efterfølgende måned dog altid max 50% af dennes pris. Vi gør opmærksom på, at der er små afbrydelser ved mindre service på det tekniske udstyr. Dette foregår som regel på tidspunkter som vil genere mindst muligt.
Force majeure er strømafbrydelser i området lynnedslag, oversvømmelser, brand, krig mm. De nævnte ting og omstændigheder har vi ingen indflydelse på overhovedet.
Tvister:
Enhver tvist mellem partnerne skal søges løst med dialog. Eller ved mægling ved advokat i sidste instans ved Aalborg byret. Andre tvister eller lign. følger dansk ret på området.

Sambejdspartner : Hedens EDB Service, Stenvad Hede 58, 9760 Vrå, telefon 22 57 45 88

 

TIL FORSIDEN KONTAKT OS PRODUKTER BESTILLING UDSTYR & VILKÅR OM FRITIDSNET.DK

Fritidsnet.dk, Nørre Lyngby - Luksus internet til din fritidsbolig via lille antenne på dit hus