Vilkår og fakta for fritidsnet.dk ApS CVR:35234462
Forbrug af internet : ubegrænset
Bindingsperiode : 6 måneder
WIFI-router: medfølger
Mindstepris: se under produkter


Levering:
Mulighed for mange enheder på forbindelsen på samme tid (flere PC, tablets, mobil etc..)
Minimums oplevet hastighed er mellem 5 og 20 Mbit. (begrænsninger kan opstå steder med rigtigt mange træer - uden mulighed for direkte udsyn til vores master)

Internetforbindelsen er til eget brug og må ikke deles med andre end husstanden eller videresælges, (ved brug til udlejning af huset gælder dette ikke) sker dette lukkes
dennes forbindelse med det samme og der sker bødeforlæg på kr. 10.000 kr. pr. overtrædelse .
Brug af internet er på eget ansvar. Fritidsnet.dk kan ikke stilles til ansvar for trafik på internettet ej hellere software og andet hentet ned fra nettet.

Fritidsnet.dk udbyder ikke mailsystem, men alm. mailprogrammer, så som hotmail og gmail mm virker fint.

Det er pt. ikke muligt at få egen fast IP-adr. på nettet. Har kunden andre specielle tekniske krav til forbindelsen, skal man kontakte os på telefon 40999910 (SMS modtages ikke herpå) et hvert misbrug af forbindelsen vil føre til lukning, her tænkes på udbredelse af spamvirus, andre ting på nettet der teknisk og moralsk stiller fritidsnet.dk dårligt vil føre til omgående lukning af denne uden varsel.

Opsætning:
Vi opsætter antenne på gavl af huset med beslag og trækker kabel ind i huset. Her laves hul til kabel på omkring 16 mm i huset (kabeltræk ude på huset max 20 meter)kabeltræk inde i huset står kunden selv for. Hvis der ønskes andre vilkår på kabling aftales dette direkte med vores montør. Herefter kan kunden sætte WIFI-router på. (vi har partner der kan sætte trådløs router op hvis man ikke selv kan, se adr og navn sidst på denne side) opsætning kræver at der er nogen hjemme eller at vi har en klar aftale om hvor vi må bore ind i huset til kabel, samt afhentning af nøgle.

Betaling & opsigelse:
Alle aftaler med fritidsnet.dk indebærer at kunden har 14 dages fortrydelsesret samt afprøvning. Er kunden ikke tilfreds med produktet kan aftalen opsiges uden binding
og kunden får sine penge retur. Efter de 14 dage overgår kunden automatisk til 6 mdr. binding.
Betaling af internet sker via faktura som udsendes pr. mail. Første faktura er med oprettelse samt 3 mdr. forbrug forud.
Sker betaling ikke som aftalt fra kunden, har vi ret til at lukke for signalet efter udsendelse af 2 rykker til kunden. Gebyr for lukke/ åbne igen er i alt kr. 785 udover
manglende betaling.
Aftalen kan opsiges efter 6 mdr. og sker med udløb til den sidste betalte regning. Den skal opsiges min 30 dage før udløb af indeværende regningsperiode. Eks. regning
med forbrug fra 1/3 til 31/5 skal opsiges inden 1/5, ellers fortsætter aftalen 3 mdr. mere.

Leje af udstyr & garanti:
Ved leje af udstyr tilhører dette fritidsnet.dk ApS i hele lejeperioden. Dette kan mod eget ønske købes fri efter aftale mellem kunde og fritidsnet.dk ApS. Ønsker kunden at opsige denne aftale skal udstyr tages ned af kunden og leveres tilbage efter 10 dage. Sker dette ikke vil kunden blive faktureret yderlige 985 kr. Der ydes normal garanti på udstyr købt af fritidsnet.dk efter købelovens bestemmelser evt. skader på udstyret købt eller lejet hos fritidsnet.dk dækkes af kunden eller dennes forsikring på samme måde som andre alm. Køb af udstyr. (tv antenner, parabol,mm)

Drift af nettet:
Fritidsnet.dk arbejder på en oppetid tæt på 100% så muligt. Herunder er der visse forhold som vi ikke kan garantere for.
Vi modtager forbindelse fra en underleverandør, med ret til videresalg af nettet. Her kan der ske nedbrud som vi ikke kan garantere for.
Skulle der være et større nedbrud, som resulterer i at der ikke er forbindelse til nettet i 24 timer, kan der blive tale om reduktion i abonnement. Den efterfølgende måned
dog altid max 50% af dennes pris. Vi gør opmærksom på at der er små afbrydelser ved mindre service på det tekniske udstyr. Dette foregår som regel på tidspunkter, som vil genere mindst muligt.
Force majeure er strømafbrydelser i området lynnedslag, oversvømmelser, brand, krig mm. De nævnte ting og omstændigheder har vi ingen indflydelse på overhovedet.

Tvister:
Enhver tvist mellem partnerne skal søges løst med dialog. Eller ved mægling ved advokat i sidste instans ved Aalborg byret. Andre tvister eller lign. følger
dansk ret på området.